Termeni si conditii 2017-10-29T17:23:27+00:00

1. Generalităţi

Această pagină de Internet, care poate fi accesată la adresa www.vitrinacuidei.ro, este sub controlul şi este operată de S.C. Macromex S.R.L, cu sediul în Bucureşti, Str. Mihai Eminescu, nr. 27, sector 1, cod 010513. Pagina poate fi accesată din diferite alte ţări din întreaga lume. Întrucât fiecare din aceste locuri are legi care pot fi diferite de cele din România, la accesarea paginii, atât noi cât şi dumneavoastră, suntem de acord ca, în cazul tuturor chestiunilor apărute din sau legat de utilizarea şi conţinutul acestei pagini de Internet, să se aplice legislaţia din România. Sunteţi, de asemenea, de acord să vă supuneţi jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti din România în ceea ce priveşte asemenea chestiuni.

S.C. Macromex S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment şi în orice fel. Modificările respective vor intra în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document. Din acest motiv, vă invităm să recitiţi periodic prezentul document. Dacă, în orice moment, doriţi să nu mai acceptaţi în întregime prevederile acestui document, aveţi posibilitatea de a nu mai utiliza această pagină de Internet.

Orice utilizare a acestei pagini de Internet sau a serviciilor sale va fi considerată un accept al termenilor şi condiţiilor conţinute în prezentul document.

2. Dreptul de autor

Drept de autor © Macromex SRL. Toate drepturile rezervate. Toate drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile, sunetul, software-ul şi alte materiale din această pagină de Internet sunt în proprietatea Macromex SRL sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului respectiv.

Aveţi permisiunea de a parcurge această pagină de Internet şi de a reproduce extracte prin tipărire, însă numai în scopuri informaţionale, şi cu condiţia ca în toate aceste reproduceri să apară anunţul referitor la dreptul de autor menţionat mai sus. Nicio reproducere sau parte a paginii de Internet nu poate fi vândută sau distribuită pentru câştig comercial şi nici nu poate fi modificată sau încorporată în nicio altă lucrare sau publicaţie, indiferent dacă sunt pe hârtie sau în format electronic, şi nici nu pot fi transmise către nicio altă pagină de Internet. Nu se acordă nicio altă licenţă sau drept.

În cazul în care consideraţi ca un anumit continut aflat pe site-ul www.vitrinacuidei.ro încalcă drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală, dreptul la viaţa privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteţi rugat să trimiteţi un email la edenia@macromex.com cu drepturile încălcate, pentru a permite administratorilor să acţioneze în conformitate pentru înlăturarea acestor aspecte.

3. Mărci înregistrate

Toate mărcile înregistrate prezentate în această pagină de Internet sunt proprietatea Macromex SRL. Este strict interzisă utilizarea neautorizată a oricărei mărci înregistrate aflate în această pagină de Internet. Orice incalcare adusa drepturilor de proprietate intelectuala ale S.C. Macromex S.R.L. este pasibila de sancţiune conform legilor în vigoare.

4. Protecţia datelor

Operatorul datelor personale colectate prin orice modalitate în această pagină de Internet este: S.C.Macromex S.R.L, Bucureşti, Str.Mihail Eminescu, nr. 27, sector 1, cod 010513.

4.1. Operatorul de Date

Ne angajăm să vă protejăm datele personale şi să respectăm legislaţia română referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (conform prevederilor Legii nr. 677/2001 şi normelor emise în aplicarea ei, precum şi orice alte acte normative ce vor deveni incidente în cauză). Această Pagină de Protectie a Datelor subliniază tipul de informaţii care sunt colectate de noi pe aceasta pagină de Internet, precum şi modul în care le utilizăm şi protejăm. Această Declaraţie precizează de asemenea drepturile dumneavoastră referitoare la protecţia datelor şi vă oferă informaţii legate de modalitatea în care ne puteţi contacta. Această Declaraţie se aplică doar acestei pagini de Internet. (nu se aplică bannerelor, reclamelor sau promoţiilor pe care le-am putea sponsoriza sau la care am putea participa, pe pagini deţinute de terţe părţi. În aceste situaţii se aplică termenii şi condiţiile site-ului terţ).

Important: Această declaraţie conţine numai informaţii cu caracter general, cu scop de informare prealabilă. Orice operaţiune de prelucrare a datelor cu caracter personal care se va desfaşura prin intermediul acestei pagini, va fi însoţită de informaţii detaliate şi explicite, care să vă permită să faceţi alegerile corespunzătoare, în conformitate cu drepturile şi interesele dumneavoastră legitime, aplicabile de la caz la caz.

4.2. Înregistrare, parole şi responsabilităţi

Accesul dvs. la această pagină de Internet nu necesită înregistrarea dumneavoastră cu un nume de utilizator şi o parolă.

4.3. Date personale şi utilizările acestora

Vă asigurăm că nu vom colecta nicio dată personală cu ocazia vizitării paginii noastre de către dumneavoastră, dacă nu ne veţi furniza voluntar aceste informaţii, printr-o manifestare de voinţă expresă şi neechivocă în acest sens. Atunci când ne furnizaţi date personale prin această pagina de Internet, vom indica în mod expres în ce scop urmează să folosim datele (scopurile prelucrărilor), şi vă vom cere consimţământul pentru orice asemenea utilizare. Scopurile tipice sunt următoarele:

Răspunsul la cererile dumneavoastră: atunci când ne transmiteţi datele dumneavoastră personale cu scopul de a ne pune o întrebare sau de a formula o cerere, vom folosi datele pe care ni le furnizaţi pentru a răspunde la întrebarea/cererea dumneavoastră. În unele cazuri, ar putea fi necesar să împărtăşim datele dumneavoastră altor parteneri sau altor procesori de date ai unor terţe părţi, tocmai pentru a ne asigura că veţi primi răspunsul la cererea/întrebarea dvs, cu promptitudinde şi în mod corect şi numai în acest scop.

Marketing direct viitor: atunci când veţi alege în mod expres să primiţi materiale publicitare/ promoţionale, vă vom trimite periodic informaţii despre produsele noastre, care considerăm că pot fi de interes pentru dumneavoastră. Vă puteţi dezabona oricând de la mesajele transmise de noi. O asemenea retragere/ dezabonare va conduce la încetarea oricărei asemnea trimiteri către dumneavoastră.

Durata prelucrărilor: intenţia noastră este aceea de a păstra un contact permanent cu utilizatorii noştri. Pentru orice operaţiune pe care urmează să o facem asupra datelor dumneavoastră personale vă vom solicita acordul cu privire la durata de prelucrare propusă de noi, sau vă vom oferi alternative care să satisfacă nevoile dumneavoastră. După încetarea prelucrării, datele dumneavoastră vor fi sterşe sau transformate în date anonime, ce urmează a fi folosite numai în scopuri statistice.

4.4 Web beacons

Unele din paginile noastre de Internet pot conţine imagini electronice cunoscute sub numele de “web beacons” sau contoare (cunoscute uneori sub numele de “imagini transparente”), care ne permit să numărăm utilizatorii care au vizitat aceste pagini. Contoarele colectează doar informaţii limitate care cuprind un număr de cookie, ora şi data vizionării paginii, şi o descriere a paginii în care este amplasat web beacon-ul. Putem, de asemenea, să includem contoare amplasate de terţe părţi creatoare de reclamă. Aceste contoare nu poartă nicio informaţie identificabilă personal şi sunt folosite doar pentru a urmări eficienţa unei anumite campanii. Întrucât contoarele sunt la fel ca orice altă cerinţă de conţinut inclusă în rețeta unei pagini de Internet, nu puteți să renuntați la ele sau să le refuzati. Totuși, acolo unde contoarele sunt folosite împreună cu cookies, ele pot fi dezafectate prin schimbarea setărilor de cookie a browser-ului dumneavoastră.

4.5. Persoane împuternicite

Aşa cum am aratat mai sus, când va fi necesar, din motive organizatorice, este posibil să angajăm terțe părți ca să proceseze sau să analizeze datele pe care le colectăm pe paginile noastre de Internet, inclusiv datele personale ale dumneavoastră. De exemplu, pagina de Internet poate fi întreținută sau găzduită de o agenție specializată de servicii IT și online, și oricare dintre promoții poate fi administrată/desfășurată prin intermediul acesteia.

4.6. Securitate

Ne angajăm să luăm toate măsurile de siguranță impuse de normele legale în vigoare pentru a asigura securitatea datelor personale ale dumneavoastră și pretindem, pe baze contractuale, persoanelor noastre împuternicite să facă la fel. Toate informațiile pentru identificare personală sunt supuse la acces restricționat, pentru a împiedica accesul neautorizat, modificarea sau utilizarea greșită. Vă rugăm să rețineți că este posibil să furnizăm datele dumneavoastră personale, dacă ni se impune prin lege, prin mandat de percheziție, somație sau hotărâre judecătorească.

5. Drepturile dumneavoastră

Conform legislației din România, care tinde să se armonizeze cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, unele din cele mai importante drepturi ale dumnevoastră includ:

  1. dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt sau nu sunt prelucrate de noi;
  2. dreptul de a vă retrage consimțământul pentru procesarea datelor dumneavoastră personale, la care ați consimțit anterior;
  3. dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
    • după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
    • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
    • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform punctelor de mai sus, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
  4. dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele dumneavoastră personale să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț sau să fie dezvaluite unor terți într-un asemenea scop.

6. Contact

Dacă doriți să discutați cu noi orice chestiune de protecție a datelor personale sau să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, vă rugăm să ne contactați la adresa de email edenia@macromex.com.